{"status":"OK","message":"","redirect":"","css":{"#subpage":"fade_in"},"html":{"#subpage_main":"

Privacy<\/h1>

Wij vinden het erg belangrijk om netjes om te gaan met jouw gegevens. Je hebt als betrokkene op basis van Europese wetgeving een hoop rechten als het gaat om de bescherming van je data. We vinden het belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en hoe wij hier mee omgaan. Daarom proberen we je rechten hieronder in begrijpelijke taal uit te leggen. Heb je hier vragen over of wil je gebruik maken van een van je rechten hieronder? Neem dan gerust contact met ons op via mischa@realtimeix.com<\/a> (Mischa is functionaris voor de gegevensbescherming). Mocht je een klacht hebben over de manier waarop we met je gegevens omgaan, dan kun je ons ook mailen op dat mailadres. Als we je klacht onvoldoende oplossen heb je altijd het recht om je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.<\/p>

Je hebt het recht op informatie<\/strong>. RealtimeIX verzamelt, verrijkt en analyseert gegevens voor zijn opdrachtgevers en partners. Dat doen we om organisaties (en in sommige gevallen consumenten) te helpen verbeteren op verschillende vlakken (dat varieert van bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid, tot vitaliteit, tot ketensamenwerking et cetera). We verwerken je gegevens alleen als jij daar toestemming voor hebt verleend. Je bent niet verplicht om je gegevens te verstrekken.<\/p>

Je hebt recht op inzage<\/strong>. Dat betekent simpel gezegd dat je het recht hebt om te weten welke gegevens we van jou verwerken, wat we daar mee doen en waarom we dat doen. Ook heb je, als je dat wil, recht op een kopie van jouw gegevens (ook om deze als je wil over te dragen aan een andere organisatie: het recht op overdraagbaarheid<\/strong> van je gegevens).<\/p>

Je hebt recht op rectificatie<\/strong>. Kloppen je gegevens niet of wil je bijvoorbeeld een door jou gegeven antwoord op een vraag aanpassen, dan heb je daar recht op. Let op, binnen drie maanden na afloop van een onderzoek worden je persoonsgegevens verwijderd. We kunnen je gegeven antwoorden dan niet meer aanpassen.<\/p>

Je hebt recht op gegevenswissing<\/strong>. Simpel gezegd heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. De wet stelt hier een aantal voorwaarden aan, maar we vinden dit recht zo belangrijk dat we altijd je gegevens zullen verwijderen als je daar om vraagt. Zonder discussie. Ook kun je als je dat wil het gebruik van jouw gegevens door ons laten beperken<\/strong>. In dat geval worden je gegevens niet verwijderd, maar kun je ons beperken in het gebruik daarvan.<\/p> <\/div><\/div><\/section>"},"javascript":"","token":""}