Checking javascript support

To provide an enhanced user interface, this website uses javascript extensively.

If this text is not quickly replaced, your browser does NOT support javascript. Please enable javascript in your browser or use a different browser.

Wat is RealtimeMonitor?

In iedere organisatie komt het voor: fouten (of erger: fraude) in de administratie. Denk aan dubbele facturen, het verkeerd gebruik van BTW-codes, onterecht uitbetaalde toeslagen, et cetera. Vaak zien we dat organisaties pas als het probleem aan het licht komt eenmalige, ad hoc analyses gaan uitvoeren op de kwaliteit van de data (soms zelfs steekproefsgewijs). Gevonden fouten worden eenmalig gecorrigeerd, waarna de aandacht weer verslapt.

Wij geloven in Continuous Improvement: het geautomatiseerd en continu controleren van de volledige administratie op fouten en risico's om gevonden issues structureel op te lossen. RealtimeMonitor is de tool die alles van het verzamelen van gegevens tot en met het structureel verbeteren mogelijk maakt en als katalysator dient om continu te verbeteren. En dan niet alleen verbeteren op het vlak van informatietechnologie, maar ook op het gebied van mens & cultuur, processen en management & organisatie.


1. Verzamelen
gegevens


2. Continu
analyseren


3. Opvolgen
issues


4. Structureel
verbeteren


Continuous
Improvement

Meer weten over RealtimeMonitor? Neem gerust contact met ons op via dirk@realtimeix.com.

Onze partners

Samen met onze parters werken we aan de (door)ontwikkeling van de RealtimeMonitor en bieden we aanpalende dienstverlening om het maximale uit onze tool te halen.

Caraad Belastingadviseurs Deloitte Universiteit Leiden

Caraad heeft met haar ervaren fiscaal experts alle kennis in huis degelijk belastingadvies te geven. Concreet advies, soms een beetje eigenwijs met altijd een duidelijk standpunt.

RealtimeIX en Caraad werken samen aan digitale producten en diensten die bedrijven en instellingen in staat stellen om (meer) grip op fiscaliteit te krijgen. We hebben een aparte website ingericht met meer informatie over de App Inhuur, fiscale data-analyses en RealtimeMonitor Tax.

RealtimeLab

De wereld verandert snel en de digitale wereld helemaal. Om de RealtimeMonitor maximaal door te ontwikkelen, verbeteren we elke dag. Betere technologie, betere diensten, meer toegevoegde waarde.

We kijken op dit moment naar (verdere verbetering van) tekst mining en analyse, kunstmatige intelligentie/artificial intelligence, visualisatie en toegang via onze app. Ook werken we met onze partners aan manieren om de onderliggende checks inhoudelijk actueel te houden.

Help je zelf een goed idee waar RealtimeMonitor bij zou kunnen helpen? Of zit het ondernemen in je en wil je aan de gang met één van de vele ideeën die wij op de plank hebben liggen? Neem vooral contact met ons op.

Contact

RealtimeIX
Veenweg 7
7443 PA Nijverdal