Checking javascript support

To provide an enhanced user interface, this website uses javascript extensively.

If this text is not quickly replaced, your browser does NOT support javascript. Please enable javascript in your browser or use a different browser.

Het beste van twee werelden: Caraad en RealtimeIX

RealtimeIX en Caraad werken samen aan digitale producten en diensten die bedrijven en instellingen in staat stellen om (meer) grip op fiscaliteit te krijgen.

In onze showroom staan drie concrete producten. Wilt u hier meer informatie over hebben of weten welke andere producten en diensten er zijn? Neem dan contact op via info@caraad.com.

App Inhuur

Door de complexe fiscale wetgeving is het voor opdrachtgevers lastig om duidelijkheid te verkrijgen of een zzp'er zonder risico op een dienstbetrekking kan worden ingehuurd. Door middel van de 'App Inhuur' kunt u dit vooraf gemakkelijk en snel beoordelen.

In deze app is een e-mail-koppeling opgenomen waardoor de aanvraag voor de inhuur automatisch kan worden doorgezet naar de afdelingen HR en/of inkoop. Ook koppelt deze app een (model)overeenkomst aan de gekozen inhuur en kan een actueel overzicht worden verkregen van het totale aantal zzp'ers dat bij uw organisatie wordt ingezet.

Naast de inhuur van zzp'ers is in de app ook de inhuur van andere externe medewerkers zoals uitzendkrachten opgenomen.

Optioneel kan de 'App Inhuur' geïntegreerd worden in bestaande inhuur workflow/processen in uw organisatie. Het is daardoor mogelijk om de app te laten communiceren met uw eigen administratie, waardoor deze gevuld wordt met diverse relevante gegevens uit de app zoals de betreffende functie, de aanbevolen (model)overeenkomst, duur van de inhuur, et cetera.

Fiscale data-analyse

Met fiscale kansen en risico kan veel geld gemoeid zijn. Zo kan bijvoorbeeld het verkeerd gebruik maken van btw-coderingen in een administratie leiden tot naheffingen of juist tot te weinig teruggave van btw dan waar een organisatie recht op heeft.

Samen met Caraad analyseert RealtimeIX administraties met behulp van slimme algoritmes op mogelijke fiscale kansen en risico's. Onderwerpen waarop deze fiscale data-analyses ingezet kunnen worden, zijn bijvoorbeeld btw op buitenlandse facturen, verkoop van goederen en diensten die vrijgesteld of belast zijn voor btw, werkkostenregeling, etc.

RealtimeMonitor Tax

Een stap verder dan een eenmalige of periodieke Fiscale data-analyse is een continue check inbouwen: hiervoor is de RealtimeMonitor Tax (RMT) ontwikkeld.

Met de RMT worden administraties op basis van algoritmes continu onderzocht op fiscale kansen en risico's. Door uit de RMT naar voren komende kansen en risico's via een workflow toe te wijzen aan een verantwoordelijke medewerker, kunnen deze adequaat worden opgepakt. Op deze manier verbetert de administratie zich continu!

Contact

Caraad geeft met haar ervaren fiscaal experts concreet en degelijk belastingadvies, soms een beetje eigenwijs maar altijd met een duidelijk standpunt.

www.caraad.com

RealtimeIX staat voor Realtime Insight Exchange. Wij helpen organisaties bij het verzamelen, verrijken en analyseren van alerlei data.

www.realtimeix.com